Spek de kas van je vereniging of school

Actievoorwaarden

Vul De Kas actie is een initiatief van Albert Heijn Jos van den Berg. Uw gegevens zullen niet aan andere organisaties dan Albert Heijn Jos van den Berg worden verstrekt.

Voorwaarden Vul de Kas actie

  1. ​Voor het meesdoen aan de actie, dient de klant een code in te voeren of te scannen op de website https://sparenbij-jos.nl/
  2. ​De actie loopt zolang de coupons worden uitgegeven bij de kassa.
  3. Coupons worden uitgeven op basis van het af te rekenen nettobedrag. Met uitzondering van koopzegels, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en -bonnen, toegangstickets, beltegoed, statiegeld en emballage.
  4. ​Albert Heijn Jos van den Berg houdt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.
  5. ​Albert Heijn Jos van den Berg is als organisator van de actie, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade.
  6. ​Albert Heijn Jos van den Berg is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software drivers en browser plug­ins en gebruikersinstellingen m.b.t. cookies.
  7. ​Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  8. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
  9. ​Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.
Terug naar de actie
^